Lønn er et felles anliggende!

På våren er det mange som har «lønnssamtaler» og lønnsjustering. Nå som våren er her og sola steiker, så foretrekker vi å ta en utepils eller snakke om strategi fremfor lønnsforhandlinger.

321 bygges og drives av de ansatte. Vi bruker gode og mindre gode erfaringer fra karrierene våre når vi vurderer hvordan vi gjør ting i 321. En av tingene som mange av oss har mislikt hos tidligere arbeidsgivere er lønnsforhandling. Ofte er lønn noe det ikke snakkes om i det hele tatt. Leder får gjerne en pott til rådighet, men en høyere justering hos en person gir ofte en lavere justering hos en annen. Vi har også erfart at det å unngå for høy justering er en seier for selskapet, men på bekostning av en ansatt som ikke vet sin markedsverdi. Det er dessuten mange som er ukomfortable med å forhandle egen lønn.

I 321 baserer vi oss på Tekna sin lønnsstatistikk. Alle ansatte med tilsvarende erfaring har lik lønn, men noen få unntak som alle internt er informert om. Da vi justerte lønn i januar for 2022 ble informasjon om ny lønn delt og diskutert i fellesmøte med alle til stede. Når alle vet lønnen er dette enkelt å diskutere. Om noen er uenige, så er dette også noe vi diskuterer i plenum.

Hyggelig prat mellom gode kollegaer

I mars 2022 innså vi at lønnsnivået vi hadde vedtatt 3 måneder tidligere var litt lavt for noen årskull. Vi ønsker å tilby gode betingelser for å tiltrekke oss de aller beste kandidatene. En ansatt vil sjeldent merke dette selv før han eller hun eventuelt snakker med konkurrenter og har et annet tilbud. 321 merker dette via jobbintervjuer, samtaler med partnere, etc. Vi valgte derfor å diskutere lønnsnivå på nytt allerede da, og endret til å bruke Tekna sin statistikk for øvre kvartil.

En av verdiene våre er «åpenhet», og det å snakke åpent om lønn er en av de mest synlige grepene vi har gjort for å være åpne. Men når vi først kan snakke åpent om dette snakker vi i praksis sjeldent om lønn ettersom det er forståelse for hvorfor vi har den lønna vi har, og at vi som selskap er åpne for innspill og gjør endringer om dette er riktig.

Når vi slipper å diskutere lønn så kan vi bruke tiden på ting som er morsommere, som f.eks 321-dag og 321-frokost!

Gjengen samlet på hyttetur i trysil