Culture eats strategy for breakfast

Bilde fra Nagomi

Vi bruker å spise godt på 321-dager, og den siste i rekken var intet unntak. Vi avsluttet dagen med en bedre middag på Nagomi, en av Hamars fantastiske sushi-restauranter bare et steinkast unna våre nye lokaler. Her fikk vi også feiret at Alf Håkon og Eirik er våre to siste tilskudd til 321-gjengen. Begge skal bli en del av den unike 321-kulturen, og de skal også være med på å videreutvikle den.

Hva er så 321-kulturen? Det ønsker vi å skrive ned og ta aktivt eierskap til, sterkt inspirert av hva Netflix gjorde allerede i 2009. Vi brukte derfor deler av den niende 321-dagen til å komme i gang med dette arbeidet. Målet er at det vi faktisk gjør stemmer med det vi sier at vi skal gjøre og være. I ekte smidig ånd vil vi kontinuerlig jobbe med å forbedre kulturen vår og alle ansatte oppfordres til å komme med innspill og ideer. En skriftlig dokumentert kultur tydeliggjør både for nåværende og fremtidige ansatte hva vi mener er 321-kulturen og hvordan vi etterlever denne.

Tittelen på dette innlegget er et velkjent sitat av Peter Drucker. Det underliggende budskapet er at en må ha en kultur som samsvarer med mål og visjoner. For oss betyr det en kultur som matcher våre verdier: åpen, ærlig og modig. Det skal være gøy å jobbe hos oss, og vi skal få det beste ut av hver enkelt til glede for både 321 og våre kunder. Da ligger alt til rette for å oppnå vår visjon: Vi knytter modige personer sammen og skaper stolte øyeblikk

Bilde av gjengen